اهمیت کسب و کار در اسلام
60 بازدید
محل نشر: پذیرفته شده در ششمین کنفرانس جهانی بازاریابی اسلامی در استانبول ترکیه 2015
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی