بررسی تطبیقی بهداشت و ایمنی محیط کار در اسلام و علم مدیریت
27 بازدید
محل نشر: پذیرفته شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی